Kiralama Sözleşmesi

Acente:
Bella Yachting Turizm Tic. LTD ŞTİ.
4470040675 / Fethiye V.D
Göcek Mahallesi Begonvil Sok No:3/D Muğla/Fethiye 
Kiracı  (Gerçek Kişi: Ad Soyad/TC Kimlik Numara/ Adres)(Tüzel Kişi Unvan/Vergi Numarası/Adres):
Kira Konusu Yatın;

 

İsmi:

Marka/Modeli:

Boyu:

Kabin Sayısı:

İnşa-Yenileme Tarihi

Bayrak:

Kira Konusu Yatın Seyir Yapacağı Bölge/Rota

 

 

Kira Konusu Yatın Sicile Kayıtlı Olduğu Liman:

 

 

Kira Konusu Yatın Kabin ve Yolcu Sayısı:

 

 

Kiralamanın Başlangıç Tarihi/Saati:

 

 

Kiralamanın Bitiş Tarihi/Saati:

 

 

Yatın Acente ya da Mal Sahibi Tarafından Acente veya Acente Müşterisine Teslim Yeri: Yatın Kiracı Tarafından Acenteye Veya Mal Sahibine Teslim Yeri:

 

 

Kira Bedelinin Ödeneceği Banka Hesap Bilgileri:

 

 

EK1’de yer alan acenteye ait banka hesaplarından, kiracının seçeceği IBAN’a ödeme yapılacaktır.

 

Kira Konusu Yatın Kira Bedeli:

 

Ödenen Kaparo ve Ödeme Tarihi:
(Rezervasyon ücreti sözleşme imzalandıktan hemen sonra tur bedelinin %30’u olarak alınmaktadır. Ödeme Euro , Dolar veya TL olarak yapılmaktadır.)

Kalan Tutar:
(Kalan tutar tur günü nakit olarak tekneye yapılacaktır, havale yapılmak istenirse tur gününden 5 iş günü öncesinde hesaba gönderilmelidir.)

Kiralama Bedeline Dâhil Olan Hizmet ve Ekipmanlar

 

·         Liman masrafları, giriş çıkış işlemleri.

·         Standart yat ekipmanları

·         Nevresim takımları, çarşaf, banyo havlusu.

·         Palamar ücreti

·         Yatta kullanım suyu

·         Yakıt

·         Yat sigortası

Kiralama Bedeline Dâhil Olmayan Hizmet ve Ekipmanlar 

 

·          Yolcu ve Mürettebat Kumanyası, Hijyen malzemeleri

·          Yabancı karasularda liman vergileri ve gümrük masrafları

·          Su oyuncakları kullanımı (yakıtlı)

·          Havalimanı Transferi

·          KDV

·         Klima kullanımı

·          Diğer ekstra hizmetler

MÜRETTEBAT:

 

Acente, kiracıya yatı, yukarıda belirtilen kişi sayısı kadar mürettebatla teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

SATIŞ KODU:

YAT KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

 

 

1-YATIN KULLANIMI

 

 • Yat yalnızca turistik gezi amacı ile kullanılabilir. Yasa ve yönetmeliklere uymazlık sonucu yata el konulması halinde kiracının elde ettiği haklar saklı kalmak kaydı ile işbu sözleşme derhal iptal edilir. Yata Türk yasalarına göre taşınması ve kullanılması yasak olan eşya ve maddeler alınamaz. Alınması veya tespiti halinde Acente veya Mal Sahibi/Kaptan turu iptal etme hakkına sahiptir.
 • Kapalı alanlarda ve odalarda sigara ve tütün ürünleri kullanımı yasaktır. Teknede nargile kullanılamaz.
 • Evcil hayvan kabul edilememektedir.
 • Yolcu kapasitesi dışında ekstra misafir kabul edilememektedir.
 • Tekne yanaşırken veya motor çalışır durumdayken denize atlamak kesinlikle yasaktır, uyulmaması halinde oluşacak kazalardan kaptan, mürettebat veya acente sorumlu değildir.
 • Gece ve gece yarısından sonra misafirlerden kaynaklanacak oluşacak gürültüden dolayı, Sahil Güvenlik birimleri tarafından uygulanacak cezai işlemlerin bedeli acente müşterisinden tahsil edilecektir.
 • Tarafların mağduriyet yaşamaması adına,koşullara aykırı herhangi bir olumsuzluk veya huzursuzluk olması durumunda kaptan tur esnasında olsa bile en yakın limana yanaşıp misafirleri indirme yetkisine sahiptir. Bu durumda tur ücreti 6 güne bölünüp kalan günlerin iadesi misafire yapılacaktır.

 

2-YATIN KİRACIYA TESLİMİ / TUR BAŞLANGICI


Kira konusu yat yukarıda ki tabloda belirtilen yer ve tarihte kiracıya teslim edilecektir. Yaşanacak gecikmelerden Acente sorumludur.

3-YATIN KULLANILABİLECEĞİ SEYİR BÖLGESİ

Kiracı, kira konusu yatı, taraflar arasında kararlaştırılan seyir bölgesi içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Kiracı, sözleşmede yazılan seyir bölgesi dışında bir yer isterse, kaptanla istişare ederek istediği seyir bölgesini sunabilir. Kaptanın bu seyri reddetme hakkı vardır. Kabul ettiği takdirde istenen yerin yakıt ücreti hesaplanır ve ödeme yapılır.

4-KİRA KONUSU YATIN ACENTE TARAFINDAN KİRALAYANA TESLİMİNDE GECİKME

Acente, kira konusu yatı, kira dönemi başlangıcında, taraflar arasında mutabık kalınan teslim yerinde, mücbir sebep dışında kiracıya teslim edemediği takdirde acente kira konusu yat ile aynı özelliklerde başka bir yatı kiracıya teslim etmeyi ve kiracıda o kira dönemi için teslim edilen bu yatı kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

5-KİRALAMA BİTİMİ SÖZ KONUSU KİRALANAN YATTAN AYRILMA

Kiracı, kira konusu yatı yukarıdaki tabloda belirtilen kiralama bitiş tarihi ve saatinde teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.

6- YATIN KİRALAYAN TARAFINDAN BELİRTİLEN TUR SÜRESİNİ UZATMASI

Kiracı, kira konusu yatı, kira dönemi sonunda, taraflar arasında mutabık kalınan geri teslim yerinde, acenteye mücbir sebep dışında herhangi bir sebepten dolayı teslim etmediği takdirde, kira konusu yatın tesliminde geç kalınan her bir gün için kiracı acenteye günlük kira bedeline karşılık gelen kısmı ödemeyi ayrıca kira kaybına sebebiyet vermesi durumunda kira kaybınının tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7- YAT İLE SEYAHAT EDEBİLECEK KİŞİLERİN MAKSİMUM SAYISI VE SAĞLIK DURUMLARI – YAT İLE SEYAHAT EDECEK ERGİN OLMAYAN KİŞİLERE DAİR SORUMLULUK

Kiracı, kira dönemi içerisinde, kira konusu yatı, yukarıda beyan ettiği kişi sayısından fazla kişi ile kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.  Kiracı, kira dönemi içerisinde, kira konusu yatta bulunan tüm kişilerin can güvenliğinden tek başına sorumlu olmayı ve bu konuda acentenin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve taahhüt eder. Kiracı yukarıda belirtilen seyir bölgesi ile uyumlu olmak üzere yat ile gidilecek tüm ülkelerin vize ve aşı gereklerinden şahsen sorumludur.

8- YATIN KİRACI TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KİRALANMASI

Kiracının, acentenin yazılı rızası dışında kira konusu yatı üçüncü kişilere kiralaması yasaktır. Transit Log da belirtilen kişilerin dışında başka birilerini teknede bulundurmayacaktır. Kiracının bu maddeye uygun davranmaması durumunda Acente sorumlusu sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Bu durumda kiracı herhangi bir talepte bulunamaz.

 

 

9-KİRA KONUSU YATIN SİGORTA ETTİRİLMESİ

Kiracı, kira dönemi içerisinde gerçekleşen risklerin kendisinin veya misafirlerinin sigorta sözleşmesinde öngörülen koşullara aykırılık oluşturan tutum ve davranışları nedeniyle sigortacı tarafından tazmin edilmemesi durumunda, sigortacı tarafından karşılanmayan zararlardan doğrudan sorumlu olmayı beyan, kabul ve taahhüt eder.
Kiracı, kira dönemi içerisinde sigorta sözleşmesi kapsamında olan risklerin sebep olabileceği fakat muafiyet sınırları içerisinde kaldığı için sigortacı tarafından karşılanmayan zararlara karşılık olarak acentenin kabul edeceği teminatı vermeyi veya ayrıca muafiyet sınırları içerisinde kalan zararlar için de kira konusu yatı sigorta yaptırmayı veya sigorta muafiyetini karşılayacak miktarda depozito ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
Kiracı bu yükümlülüğü yerine getirmediği müddetçe acente kira konusu yatı kiracıya teslim etmekten kaçınabilir ve bu süre içerisinde acente kira bedeline hak kazanır.

10-KAZA/HİZMET DIŞI KALMA/TAMAMIYLA YOK OLMA

Teslimden sonra yatın kiracının kullanamayacağı biçimde mekanik bir bozulmaya uğraması veya yangın vb. nedenler ile kullanılamaz duruma gelmesi halinde, eğer durum 24 saati aşarsa, gezinin hangi anında olursa olsun, bu süreye isabet eden kısım için Acente tarafından kiralanan teknenin muadili bir tekne bulunabilir ya da geçen sürenin ücret iadesi kiracıya geri verilir. Bu hususta seçim hakkı acenteye aittir.

11-MÜCBİR SEBEPLER

İşbu sözleşmede taraflara yüklenen sorumluluklardan herhangi biri, tarafların iradeleri dışında oluşan kaza, yangın, deprem, su baskını, işin fen kurallarına uygun olarak yürütülmesini engelleyecek fırtına ve anormal yağış, grev, savaş, iç savaş, isyan, idari makamların herhangi bir davranışı, Covid-19, salgın hastalıklar, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer devletler tarafından uygulanan seyahat kısıtlamaları,  kanun veya herhangi bir yasal düzenleme yahut benzerleri nedeniyle yerine getirilememekteyse ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilir. Mücbir sebep halinde taraflar sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Sözleşmenin mücbir sebep nedeniyle feshi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

12-İPTAL VE İADE KOŞULLARI

 • Tur tarihinden 120 gün öncesine kadar yapılacak iptallerde herhangi bir ücret talep etmeksizin tüm rezervasyon tutarı iade edilir.
 • Tur tarihinden 90 gün öncesine kadar yapılacak iptallerde tur bedelinin %20’si kesilerek iptal işlemi yapılır.
 • Tur tarihinden 60 gün öncesi yapılan iptallerde tur bedelinin %30’u kesilerek iptal işlemi yapılır.
 • Tur tarihine 30 gün kala yapılan iptallerde alınan rezervasyon ücreti iade edilmez. Ancak misafirlerimizin ödedikleri rezervasyon ücretinden toplam tur bedelinin %30’u kesilerek iptal ettikleri tekne kiralama hakkını bir sonra ki seneye aynı teknede ya da başka bir teknede kullanabilirler.
 • Tur tarihine 14 gün kala iptallerde tur bedelinin tamamı talep edilir.
 • Covid-19, salgın hastalık veya başkaca sebepler ile devlet tarafından seyahat kısıtlamaları veya tura engel başka kısıtlamalar koyulursa durumunda tur tarihi teknenin boş olan farklı bir tarihine ertelenir.
  Tur iptallerinde, geri ödeme iptal tarihinden sonra ki 30 gün içerisinde yapılır.13-İHBARLARİşbu sözleşmesinin tarafları, yukarıda belirtilen tebligat adreslerine geçerli bir şekilde yazılı olarak tebliğde bulunabilirler. Taraflar belirtilen kutuda yer alan tebliğ adreslerini değiştirdiği takdirde bu değişim karşı tarafa yazılı olarak bildirecek ve bildirime konu bu yeni tebliğ adresi Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasal sınırları içerisinde bulunacaktır. Adres değişikliği bildirilmediği takdirde önceki adrese yapılan tebliğ geçerli bir tebliğ olarak kabul edilecektir.14-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜBu sözleşme hükümleri ve koşulları Türk Hukuku uyarınca yönetilir ve Türk Hukukuna uygun olarak Fethiye Mahkemelerince yorumlanır. Bu koşullar ve hükümlere bağlı olarak ortaya çıkan her türlü iddia ve ihtilafı çözme hususunda Fethiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkiyi haizdir.

 

Acente

 

 

Kiracı

 

 

 

EK1- ACENTE BANKA BİLGİLERİ

 

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş

Şube: Göcek şube

Hesap adı: Bella Yachting Tur. Tic. Ltd. Şti.

TL IBAN: TR46 0006 7010 0000 0057 1274 20

DOLAR IBAN: TR98 0006 7010 0000 0057 3525 91

EURO IBAN: TR93 0006 7010 0000 0057 3195 07

Swift Code: DENITRIS

 

QNB FİNANS BANK

Şube: Fethiye Likya şube

Hesap adı: Bella Yachting Tur. Tic. Ltd. Şti.

TL IBAN: TR88 0011 1000 0000 0116 0457 47

DOLAR IBAN: TR19 0011 1000 0000 0118 0516 88

EURO IBAN: TR25 0011 1000 0000 0118 0516 77

Swift Code: FNNBTRIS

 

DENİZBANK

Şube: Fethiye şube

Hesap adı: Bella Yachting Tur. Tic. Ltd. Şti.

TL IBAN: TR16 0013 4000 0215 9933 3000 01

EURO IBAN: TR86 0013 4000 0215 9933 3000 02

Swift Code: DENITRISXXX

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş

Şube: Göcek şube

Hesap adı: Bella Yachting Tur. Tic. Ltd. Şti.

TL IBAN: TR78 0006 4000 0013 6160 0415 13

EURO IBAN: TR27 0006 4000 0023 6160 0146 84

Swift Code: ISBKTRIS

 

       

Whatsapp Destek
Özellik Özellik
Genel Özellikler
Mutfak Bilgileri
Salon Bilgileri
Havuz Bahçe Bilgileri
Şömine
Özel Bahçeli
Full Eşyalı ve Mobilyalı
Isıtmalı Havuz
İnternet Bağlantısı
Jakuzi
Balkon/Deck/Teras
İç Mekan Havuz
Otopark / Park Yeri
Yatak Sayıları
Manzara
Deniz
Dağ
Şehir
Doğa
Bluetooth Ses Sistemi
Engelli Dostu
Sıradışı Mimari
Sauna
Buhar Banyosu
Bebek Yatağı
Özel Havuz